planowanie

Dowiedz się, jak stworzyć skuteczny biznes plan dla Twojej firmy

Zakładanie działalności gospodarczej bez stworzenia odpowiedniego planu działania jest bardzo skutecznym sposobem na porażkę. Z tego powodu każdy aspirujący na przedsiębiorcę człowiek powinien przede wszystkim stworzyć dobry biznesplan. Dzięki niemu można od razu lepiej się zorientować w branży, w której chce się działać. Dokładne analizy i określanie celów znacznie ułatwiają wprowadzenie na rynek własnej marki. Nie wiesz, jak napisać biznes plan? Czytając dalej dowiesz się, jakie są elementy biznesplanu.

biznesplan

Biznesplan – krok po kroku

1. Streszczenie

Na samym początku powinno się napisać skrócony opis planowanej działalności. Można powiedzieć, że to najważniejsza część biznesplanu. Objętościowo tekst może zajmować stronę A4. Warto zaznaczyć, że zawartość streszczenia powinna zachęcić do zapoznania się z resztą dokumentów. W tej części powinna się znaleźć nazwa firmy oraz dane właścicieli, a także cel przedsiębiorstwa, wizja rozwoju działalności, skrócony opis usługi lub produktu oraz rynku, na który trafi. Ważne jest także umieszczenie w streszczeniu kosztów i planowanych zarobków, a także plan wykorzystania wkładu własnego i środków inwestycyjnych. Warto wspomnieć, że takie streszczenie może zostać też wykonane na samym końcu.

2. Strona tytułowa

Na stronie tytułowej biznesplanu musi się znaleźć (jak sama nazwa wskazuje) odpowiedni tytuł biznesplanu, może to być chociażby Biznesplan Kawiarni „Witko”. Trzeba na niej napisać również swój adres i numer telefonu, a także datę stworzenia biznesplanu.

3. Biznesplan

Ten punkt jest najważniejszy. Na samym początku powinno się opisać wizję powstającej firmy, czyli na przykład to, jakie jest wyobrażenie biznesu za kilka lat. Warto też napisać o tym, w jaki sposób będzie się dążyło do ziszczenia tej wizji. Należy również wyznaczyć konkretne cele, czyli to, co przedsiębiorstwo ma zrobić, by zmierzać w tym kierunku, który ustanawia wizja.

Powinno się zrobić rozeznanie w branży. Dobrze jest opisać sposób działalności i obroty finansami konkurencji w odniesieniu do własnego produktu i tego, jak wyprze inne, podobne na rynku.

Bardzo ważna jest także analiza SWOT, czyli wymienienie mocnych i słabych stron firmy, a także szans i zagrożeń.

Następnie należy skupić się na finansach. Trzeba w tym przypadku zaplanować swoją inwestycję, czyli określić, na co i w jaki sposób poświęci się pieniądze. Koniecznie należy określić źródła owych finansów. Mogą to być dotacje, darowizny, kredyty, wkład własny.

Kolejnym krokiem jest stworzenie konkretnego planu tego, jak produkt zostanie sprzedany, czyli uwzględniając marketing. Na początku trzeba opisać produkt, podając wszelkie jego parametry, wady i zalety, a także koszty produkcji. Później dokonuje się dokładnej analizy, która ma uwzględnić nie tylko konkurencję, ale też rynek i klientów, a także wielkość owego rynku i prognozę sprzedaży.

Następnie trzeba stworzyć plan zarządzania firmą, a później podsumowanie i ocenę ryzyka.

4. Na samym końcu znajdować się będzie spis treści biznesplanu.

Teraz już wiesz, jak zrobić biznesplan!