Notowania lecą w dół – spadamy w rankingu wolności gospodarczej

Niedawno mieściliśmy się w pierwszej 40 najbardziej wolnych gospodarczo państw. Jednak 15 lutego zanotowaliśmy spadek o 6 miejsc (z 39 do 45). Wyprzedziła nas między innymi Rumunia oraz Kazachstan. To pierwszy nasz spadek od 2007 roku.

Dlaczego powinniśmy być zaniepokojeni?

Kluczowym faktem jest, że jednostki dysponujące swoimi zasobami alokują je w najkorzystniejszych miejscach. Przedsiębiorca ma najlepszą informację jak wykorzystać kapitał, aby osiągnąć jak największy zysk. Z pewnością przeszkodą dla wolności gospodarczej są działania rządu na tym polu. Dlatego został stworzony indeks wolności gospodarczej – „IEF” fundacji Heritage („index of economic freedom”). Powstaje on w wyniku analizy danego państwa pod względem restrykcyjność przepisów oraz zakres stosowania przymusu przez aparat władzy w sferze gospodarki, ilości występowania własności państwowej, wysokość podatków oraz taryf celnych a także wysokość patologii społecznych m.in. korupcji.

Mapa wolności gospodarczej na świecie:

W jakich kategoriach otrzymaliśmy punkty ujemne i w konsekwencji spadamy w rankingu wolności gospodarczej?

Zanotowaliśmy przede wszystkim spadek w obszarze rządów prawa (rule of law), efektywności sądownictwa (judical efficiency), wolności prowadzenia biznesu (business freedom), wolności pieniężnej (monetary freedom), praw własności (property rights), wolności wymiany (trade freedom).

Co przyczyniło się do spadku?

Zmiany w obszarze sądownictwa proponowane przez ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę powodują duże kontrowersje i mogą zmniejszyć efektywność działania niezawisłych sądów i trójpodziału władzy. Ustawa o obrocie ziemią rolną i lasami przyczyniła się do obniżenia punktów dla własności prywatnej. Na wolność wymiany mogła wpłynąć decyzja o wprowadzeniu podatku handlowego.

Jak wyglądamy na tle innych państw?

Znajdujemy się w kategorii „Moderately free”. W swoim regionie zajmujemy 21 miejsce. W czołówce państw najbardziej wolnych gospodarczo znajdziemy Hong Kong, Singapur, Nową Zelandię czy Szwajcarię. Z kolei najmniej wolne kraje gospodarczo to Kuba, Wenezuela, Korea Północna.
Porównajmy „overall score” kryterium wolności gospodarczej Hong Kongu (1 miejsce), Polsce (45 miejsce), Rosji (114 miejsce). Wykres zawiera poglądowe porównanie ogólnego wyniku wszystkich kryteriów dla wolności gospodarczej.

Spójrzmy jak fundacja heritage opisuje Polskę według zasady państwa prawa oraz praw jednostki, stawek podatkowych, udziału wydatków rządowych do PKB, ogólnego udziału podatków w PKB, regulacji, taryf celnych.

Co możemy stwierdzić na podstawie wymienionych czynników? Nie możemy wprost stwierdzić, że konkretnie dana zmienna miała ostateczny wpływ na cały system społeczno-gospodarczy lub wybrany czynnik. Lecz spójrzmy na poniższe porównanie:

 

Polska nie posiada taryf celnych dla towarów w obszarze Unii Europejskiej. Poza terytorium UE cło wynosi 1%. Pozwala nam to w dużym stopniu importować tańsze produkty dzięki, którym więcej kapitału możemy przeznaczyć na inne dobra. Brakuje nam transparentności rynku pracy co utrudnia przepływ pracy i stwarza progi dla wejścia do niego młodych osób.

 

Jak wygląda sytuacja Hong Kongu – najbardziej wolnego gospodarczo państwa na świecie?

 

Hong Kong charakteryzujący się bardzo dużą wolnością gospodarczą cechuje się brakiem nadmiernych regulacji co przyciąga inwestorów z całego świata. Hong Kong jest obecnie jednym z najważniejszych centrów finansowych oraz jednym z najbogatszych z państw. Przejrzystość i klarowność podatkowa powoduje, że inwestycje są bardziej możliwe do przewidywania oraz minimalizuje niepewność inwestorów. Niskie podatki pozwalają oszczędzać kapitał przedsiębiorców i alokować je w najbardziej pożądanych sektorach gospodarki. Hong Kong cechuje również bardzo niski poziom korupcji, co również tworzy zdrową atmosferę w działalności gospodarczej. Brak taryf celnych pozytywnie działa na napływ towarów importowanych z całego świata. Rynek pracy jest transparentny co pozwala szybko i efektywnie podejmować i zmieniać pracę.

 

Spójrzmy jeszcze na dane dotyczące Rosji, która jest za nami o 69 miejsc.

 

 

Rosja, pomimo porównywalnego PKB per capita do Polski posiada niższy poziom życia niż w naszym kraju. Społeczeństwo jest bardzo rozwarstwione przez ogromne regulacje oraz biurokracje, które blokują rynek na korzyść dużych firm i korporacji faworyzowanych przez aparat państwowy. Duży stopień korupcji powoduje brak zaufania do instytucji państwowych. Relatywnie wysoka taryfa celna uniemożliwia import tanich towarów i spowalnia wzrost gospodarczy kraju. Swoboda działalności gospodarczej jest ograniczona i nie sprzyja przedsiębiorczości.

Czy powinniśmy być zaniepokojeni spadkiem w rankingu wolności gospodarczej? Zdecydowanie tak. Obecny rząd swoimi działaniami prowadzi nas w etatystyczny kierunek, co nie sprzyja rozwojowi przedsiębiorczości, swobodnej produkcji i wymiany dóbr, usług.

Źródła:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wolno%C5%9B%C4%87_gospodarcza
http://www.heritage.org/index/
http://www.heritage.org/index/country/hongkong
http://www.heritage.org/index/visualize
http://www.heritage.org/index/about
http://www.heritage.org/index/country/russia
http://www.heritage.org/index/country/poland

Podziel się

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *