Podnoszenie zasiłków dla bezrobotnych czy likwidacja PIT?

Dzisiaj dowiedzieliśmy się m.in., że minister Elżbieta Rafalska będzie wnioskowała o podwyższenie zasiłków dla osób bezrobotnych do kwoty połowy minimalnego wynagrodzenia. Pomysł oczywiście jest świetny, jak każdy pomysł obecnego rządu... Ja bym poszedł dalej i zaproponował połowę średniego wynagrodzenia, przecież byłoby o tysiąc razy lepiej, prawda Pani Minister?